Tin Tức

Trường hợp được làm bản cam kết 02/CK-TNCN về thuế thu nhập cá nhân

Bên cạnh những vướng mắc về cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân, nhiều người lao động, người sử dụng lao động còn gặp vướng mắc trong việc xác định các trường hợp được làm bản cam kết 02/CK-TNCN về thuế thu nhập cá nhân.

Đầu tiên, người lao động và người sử dụng lao động phải nắm rõ bản cam kết 02/CK-TNCN là gì? Bản cam kết 02/CK-TNCN là mẫu cam kết dùng cho cá nhân cam kết về thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế để công ty/tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập. 

Căn cứ theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định cụ thể về việc khấu trừ và chứng từ khấu trừ thuế cụ thể như sau:

Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:

Đối với các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền lương, tiền thù lao và các chi phí khác cho cá nhân cư trú không thực hiện việc ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Nếu trong trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi căn cứ cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không thực hiện việc khấu trừ thuế. Đến khi kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế. Các cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Như vậy dựa vào các quy định pháp luật đã nêu trên thì cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN phải đáp ứng cả 4 điều kiện sau:

– Thứ nhất, cá nhân cư trú hông ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng;

– Thứ hai, cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên;

– Thứ ba, cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế; 

Lỗi không vào được iTaxViewer thì phải khắc phục như thế nào? 

Chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử được miễn khi nào?

– Thứ tư, cá nhân phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Có thể thấy, pháp luật đã quy định rất cụ thể, rõ ràng về các trường hợp được thực hiện làm cam kết theo mẫu 02 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, đảm bảo mức lương nhận lương nhận được từ người sử dụng lao động được tốt nhất. Đây sẽ là căn cứ pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân, về các quyền lợi để hưởng lương. Nhất là đối với các trường hợp người lao động là lao động thử việc, lao động thời vụ dưới 03 tháng. Với những chia sẻ trên hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc, là căn cứ giúp các doanh nghiệp nắm được những nội dung, điều kiện quan trọng để được làm cam kết 02/CK-TNCN.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *