Tin Tức

Những lưu ý về lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại

Bên cạnh những vấn đề về in hóa đơn gtgt, thì việc lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại được xem là vấn đề mà kế toán hay bị nhầm lẫn và còn gặp nhiều vướng mắc, gây khó khăn trong việc thực hiện. Vậy, để làm tốt việc lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại, kế toán doanh nghiệp cần phải nắm được những nội dung đáng chú ý sau:

Đầu tiên, khái niệm chiết khấu thương mại được hiểu là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc cam kết mua, bán hàng. Việc lập hoá đơn đối với chiết khấu thương mại vẫn được thực hiện trên nguyên tắc thông thường.

Tuy nhiên trong một số trường hợp sẽ áp dụng theo quy định tại điểm 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC và khoản 1 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

Đối với trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn thì người bán hàng có thể thực hiện việc lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

Thứ nhất, ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Bên cạnh đó, các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Nếu trong trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in thì việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. 

Trường hợp được làm bản cam kết 02/CK-TNCN về thuế thu nhập cá nhân 

Lỗi không vào được iTaxViewer thì phải khắc phục như thế nào?

Nếu trong trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Như vậy trên đây là những quy định liên quan đến việc lập hóa đơn khi chiết khấu thương mại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *