Tin Tức

Nguyên tắc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt kế toán cần biết

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế thu trực tiếp vào việc sản xuất, nhập khẩu các loại hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và kinh doanh các dịch vụ chịu thuế TTĐB. Đối với một số kế toán mới ra trường, thuế tiêu thụ đặc biệt đôi khi là “điểm yếu” do chưa có kinh nghiệm thực tiễn. Khi thực hiện kê khai thuế, ngoài việc khắc phục báo lỗi hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng, nguyên tắc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt cũng là điều kế toán nên quan tâm.

Nguyên tắc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm:

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là những hàng hóa, dịch vụ không thật sự cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của con người mà có những tác hại nhất định đến người sử dụng, đến môi trường và xã hội.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế kê khai theo tháng và khai theo từng lần phát sinh

thuế tiêu thụ đặc biệt

– Trường hợp khai theo tháng: Đối với người nộp thuế sản xuất, gia công hàng hóa và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Khai theo từng lần phát sinh: Đối với người nộp thuế mua hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước.

Nếu trong kỳ tính thuế (trường hợp doanh nghiệp khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo tháng) không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc doanh nghiệp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi giảm thuế (do thiên tai, dịch họa, tai nạn bất ngờ) thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ kê khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế và trường hợp tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế).

Trong thời gian doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Người nộp thuế phải có thông báo dạng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 05 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai theo quy định.

Kỳ tính thuế đầu tiên theo tháng được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối tháng, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Người nộp thuế tự tính số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước, ngoại trừ một số trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định được nêu tại Điều 37 và Điều 38 của Luật Quản lý thuế. 

Có thể chứng thực hóa đơn giá trị gia tăng được không? 

Tìm hiểu những đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Người nộp thuế phải kê khai chính xác, trung thực và đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

Cách xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo phương pháp khoán cụ thể như sau:

– Căn cứ vào tài liệu khai thuế của hộ nộp thuế khoán về doanh thu, thu nhập, sản lượng, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế.

– Đối với hộ nộp thuế khoán hoạt động theo hình thức nhóm cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế sẽ căn cứ thu nhập chịu thuế ấn định của nhóm, tỷ lệ phân chia thu nhập và khai thuế giảm trừ gia cảnh của từng thành viên để tính.

– Số thuế khoán được xác định cho từng quý và ổn định trong một năm.

– Nếu hộ nộp thuế khoán có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh hoặc quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản thì cơ quan thuế điều chỉnh lại số thuế khoán và ổn định trong thời gian còn lại của năm tính thuế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *